Gondolati síkon

A jelenvalólét „lényege” egzisztenciájában rejlik. Ezért e létező kimutatható jellegzetességei nem egy ilyennek és ilyennek „látszó” kéznél levő létező kéznél levő „tulajdnoságai”, hanem a számára mindenkor lehetséges módjai a létnek, és semmi más. 

E létező minden ígyléte [Sosein] elsődleges lét. 

Ezért a „jelenvalólét” megnevezése, amellyek e létezőt jelöljük, nem a mibenlétet fejezi ki – mint az asztal, a ház vagy a fa –, hanem a létet.”  

idézet: Martin Heidegger: Lét és Idő


Köszi, Aritas!